Algemene Voorwaarden

Prijsgarantie

Altijd Goed Slapen staat garant voor lage prijzen door gezamenlijk in te kopen met 40 samenwerkende winkels die gespecialiseerd zijn op het gebied van slaapcomfort. Onze prijzen zijn inclusief belastingen, exclusief bezorg- en montagekosten. Model en prijswijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten in prijs en/of tekst voorbehouden.

Privacy & Cookie statement

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, AltijdGoedSlapen, handelsnaam/samenwerkingsvorm van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. AltijdGoedSlapen zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer . Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier, het versturen van nieuwsbrieven en marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden gedeeld met lokale ondernemers die aangesloten zijn bij AltijdGoedSlapen, in het kader van het maken van een afspraak. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren en waar gegevens aan worden verstrekt.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.altijdgoedslapen.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen: AltijdGoedSlapen, Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland

Mailen kan ook: info@altijdgoedslapen.nl

Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com.

Cookietabel

1P_JAR .google.com Marketing Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. 1 week

APISID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie

CONCRETE5 www.altijdgoedslapen.nl

PHPSESSID .www.altijdgoedslapen.nl Functioneel Om een eenvoudig bericht op te slaan wanneer een formulier wordt ingediend dat op een andere pagina kan worden weergegeven. Als een aanvraagformulier bijvoorbeeld niet juist is ingevuld, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker om de fouten in de inzending aan te geven. Wanneer een aanvraagformulier met succes is ingediend, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker die hen bedankt voor hun aanvraag. In deze cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Sessie

__atuvc www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. 30 minuten

__atuvs www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. 30 minuten

_ga .altijdgoedslapen.nl Functioneel Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 2 jaar

_gat_gtag_UA_688321_1 .altijdgoedslapen.nl Functioneel Gebruikt om gebruikers te onderscheiden Sessie

_gid .altijdgoedslapen.nl Functioneel Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 1 dag

form_key .www.altijdgoedslapen.nl

loc .addthis.com Analytisch Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 1 jaar

mage-cache-sessid www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie

mage-cache-storage www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie

mage-cache-storage-section-invalidation www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie

mage-messages www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Deze cookie helpt ons bij het versturen van berichten. sessie

mage-translation-file-version www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Voorziet in de vertaling van content naar andere talen.

mage-translation-storage www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Voorziet in de vertaling van content naar andere talen.

mus .addthis.com Niet geclassificeerd 1 jaar

na_tc .addthis.com Marketing Registreert gebruikersgegevens zoals aankoopgegevens, websitenavigatie, IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt. Deze gegevens worden gecombineerd met psychografische, demografische en geografische gegevens met als doel het personaliseren van inhoud, advertenties en aangepaste communicatie. 13 maanden

ouid .addthis.com Marketing Maakt het mogelijk om via vele sociale media een artikel op onze website te delen. Met deze cookies wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn en of deze gebruiker ook artikelen deelt met de AddThis buttons. 1 jaar

private_content_version www.altijdgoedslapen.nl

Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.

section_data_ids www.altijdgoedslapen.nl

Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. Sessie

uid .addthis.com Marketing Niet geclassificeerd 2 jaar

uvc .addthis.com Marketing Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien. 1 jaar

CONSENT .google.com Marketing De cookie wordt door Google gebruikt om te meten welke woorden en banners effectief zijn 10 jaar

HSID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie

NID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. 1 jaar

SAPISID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie

SID .google.com Functioneel Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang sessie

SIDCC .google.com Marketing Google gebruikt deze cookie om advertenties aan te passen aan uw waarschijnlijke interesse 2 jaar

SSID .google.com Functioneel Cookies HSID, SSID, APISID en SAPISID zorgen dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube. 2 jaar